Skip to main content
MedCalc
Mail a PDF copy of this page to:
(Your email address will not be added to a mailing list)
working
Show menu Show menu

ANSI character set

DecHexUnicodeChar
3220U+0020
3321U+0021!
3422U+0022"
3523U+0023#
3624U+0024$
3725U+0025%
3826U+0026&
3927U+0027'
4028U+0028(
4129U+0029)
422AU+002A*
432BU+002B+
442CU+002C,
452DU+002D-
462EU+002E.
472FU+002F/
4830U+00300
4931U+00311
5032U+00322
5133U+00333
5234U+00344
5335U+00355
5436U+00366
5537U+00377
5638U+00388
5739U+00399
583AU+003A:
593BU+003B;
603CU+003C<
613DU+003D=
623EU+003E>
633FU+003F?
6440U+0040@
6541U+0041A
6642U+0042B
6743U+0043C
6844U+0044D
6945U+0045E
7046U+0046F
7147U+0047G
7248U+0048H
7349U+0049I
744AU+004AJ
754BU+004BK
764CU+004CL
774DU+004DM
784EU+004EN
794FU+004FO
8050U+0050P
8151U+0051Q
8252U+0052R
8353U+0053S
8454U+0054T
8555U+0055U
8656U+0056V
8757U+0057W
8858U+0058X
8959U+0059Y
905AU+005AZ
915BU+005B[
925CU+005C\
935DU+005D]
945EU+005E^
955FU+005F_
9660U+0060`
9761U+0061a
9862U+0062b
9963U+0063c
10064U+0064d
10165U+0065e
10266U+0066f
10367U+0067g
10468U+0068h
10569U+0069i
1066AU+006Aj
1076BU+006Bk
1086CU+006Cl
1096DU+006Dm
1106EU+006En
1116FU+006Fo
11270U+0070p
11371U+0071q
11472U+0072r
11573U+0073s
11674U+0074t
11775U+0075u
11876U+0076v
11977U+0077w
12078U+0078x
12179U+0079y
1227AU+007Az
1237BU+007B{
1247CU+007C|
1257DU+007D}
1267EU+007E~
1277FU+007F
12880U+20AC
12981
13082U+201A
13183U+0192ƒ
13284U+201E
13385U+2026
13486U+2020
13587U+2021
13688U+02C6ˆ
13789U+2030
1388AU+0160Š
1398BU+2039
1408CU+0152Œ
1418D
1428EU+017DŽ
1438F
DecHexUnicodeChar
14490
14591U+2018
14692U+2019
14793U+201C
14894U+201D
14995U+2022
15096U+2013
15197U+2014
15298U+02DC˜
15399U+2122
1549AU+0161š
1559BU+203A
1569CU+0153œ
1579D
1589EU+017Ež
1599FU+0178Ÿ
160A0U+00A0 
161A1U+00A1¡
162A2U+00A2¢
163A3U+00A3£
164A4U+00A4¤
165A5U+00A5¥
166A6U+00A6¦
167A7U+00A7§
168A8U+00A8¨
169A9U+00A9©
170AAU+00AAª
171ABU+00AB«
172ACU+00AC¬
173ADU+00AD­
174AEU+00AE®
175AFU+00AF¯
176B0U+00B0°
177B1U+00B1±
178B2U+00B2²
179B3U+00B3³
180B4U+00B4´
181B5U+00B5µ
182B6U+00B6
183B7U+00B7·
184B8U+00B8¸
185B9U+00B9¹
186BAU+00BAº
187BBU+00BB»
188BCU+00BC¼
189BDU+00BD½
190BEU+00BE¾
191BFU+00BF¿
192C0U+00C0À
193C1U+00C1Á
194C2U+00C2Â
195C3U+00C3Ã
196C4U+00C4Ä
197C5U+00C5Å
198C6U+00C6Æ
199C7U+00C7Ç
200C8U+00C8È
201C9U+00C9É
202CAU+00CAÊ
203CBU+00CBË
204CCU+00CCÌ
205CDU+00CDÍ
206CEU+00CEÎ
207CFU+00CFÏ
208D0U+00D0Ð
209D1U+00D1Ñ
210D2U+00D2Ò
211D3U+00D3Ó
212D4U+00D4Ô
213D5U+00D5Õ
214D6U+00D6Ö
215D7U+00D7×
216D8U+00D8Ø
217D9U+00D9Ù
218DAU+00DAÚ
219DBU+00DBÛ
220DCU+00DCÜ
221DDU+00DDÝ
222DEU+00DEÞ
223DFU+00DFß
224E0U+00E0à
225E1U+00E1á
226E2U+00E2â
227E3U+00E3ã
228E4U+00E4ä
229E5U+00E5å
230E6U+00E6æ
231E7U+00E7ç
232E8U+00E8è
233E9U+00E9é
234EAU+00EAê
235EBU+00EBë
236ECU+00ECì
237EDU+00EDí
238EEU+00EEî
239EFU+00EFï
240F0U+00F0ð
241F1U+00F1ñ
242F2U+00F2ò
243F3U+00F3ó
244F4U+00F4ô
245F5U+00F5õ
246F6U+00F6ö
247F7U+00F7÷
248F8U+00F8ø
249F9U+00F9ù
250FAU+00FAú
251FBU+00FBû
252FCU+00FCü
253FDU+00FDý
254FEU+00FEþ
255FFU+00FFÿ

Note that the term ANSI actually refers to Windows code page 1252.

See also